An toàn vệ sinh tại Xi măng Nghi Sơn
Công ty Xi măng Nghi Sơn

An toàn vệ sinh tại Xi măng Nghi Sơn

26 01 2021

Đối với Xi măng Nghi Sơn, vấn đề an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Công ty liên tục cam kết xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn và không có tai nạn, năm 2006 Công ty đã đạt chỉ tiêu 1000 ngày không để xảy ra tai nạn.  

Xi măng Nghi sơn có Ban vệ sinh an toàn với phương châm hoạt động là ngăn ngừa tai nạn, bệnh tật, đảm bảo sức khoẻ và môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Ban vệ sinh an toàn đã và đang hoạt động hiệu quả trong các Bộ phận sản xuất kinh doanh của Công ty

 

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke