Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50

24 05 2021

Ngày 8 tháng 4 năm 2009 cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50 của Công ty Xi măng Nghi Sơn đã được tổ chức tại trụ sở chính của Tập đoàn Xi măng Taiheiyo tại Tokyo. Tham gia cuộc họp có 11 thành viên HĐQT của Nghi Sơn cùng các đại diện các bên liên quan. Một loạt các vấn đề chính đã được tập trung thảo luận. Kết thúc cuộc họp, các cổ đông cam kết cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đạt được mục tiêu phát triển trong liên doanh.

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke