Trách nhiệm môi trường: đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn cho môi trường
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Trách nhiệm môi trường: đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn cho môi trường

26 01 2021

Công nghệ tiên tiến của Xi măng Nghi Sơn hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn cho môi trường. Hơn nữa, chúng tôi vẫn liên tục theo dõi chặt chẽ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khí thải.

Định kỳ hàng Quý chúng tôi vẫn thu thập, phân tích mẫu khí thải để lập Báo cáo. Kết quả phân tích luôn thỏa mãn cả những yêu cầu ở mức cao nhất mà Ngân hàng Thế giới/Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), cũng như những quy định của các cơ quan hữu quan Chính phủ Việt Nam đặt ra.

Công ty đã có nhiều biện pháp để tiết kiệm tiêu hao nguyên liệu và năng lượng trong sản xuất, ủng hộ chính sách tiết kiệm và bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam. Hiện nay Công ty cũng đang nghiên cứu khả năng sử dụng nguyên liệu thay thế, giảm khí thải CO2...

 

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke