Xi măng Nghi Sơn đoạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Xi măng Nghi Sơn đoạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia

26 01 2021

Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) đã được bình chọn là 1 trong 11 doanh nghiệp đoạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2009, trong đó NSCC là một trong ba doanh nghiệp sản xuất lớn được nhận giải thưởng này.

Ngày 17/1/2010 ông Yoshiro Tawara - Tổng Giám đốc thay mặt Công ty vinh dự đón nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2009 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Cùng ngày, NSCC cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì sự đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ban tổ chức, Giải Vàng Chất lượng Quốc gia đã được đánh giá theo Giải thưởng Malcolm (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ) với 7 tiêu chí sau: vai trò lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng khách hàng và thị trường; đo lường phân tích và quản lý trí thức; phát triển nguồn nhân lực; quản lý các quá trình và kết quả hoạt động.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương thiết lập.

 

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke