XUẤT KHẨU
Công ty Xi măng Nghi Sơn
Xuất khẩu Xuất khẩu

Xuất khẩu

Xuất khẩu

Xi măng Nghi Sơn xuất khẩu hàng năm gần 1 triệu tấn đi nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm xi măng poóc lăng Nghi Sơn luôn đáp ứng được các yêu cầu cao của các khách hàng về chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn Mỹ và Châu Âu.

Xi măng Nghi Sơn đang vận hành 5 tàu chuyên dụng với tải trọng 10.000-20.000 DWT (tổng cộng 75.000 DWT) và cảng biển có thể tiếp nhận tàu 35.000 DWT. Khách hàng có thể mua xi măng qua hợp đồng FOB hay CIF.

Xem chi tiết Xuất khẩu
Thong ke